BIG Partisi Batı Trakya Türklerinin 29. Ocak 1988 direnișinin 30 uncu yıldönümünü anıyor

In Internationale Presse von Şahin Salbars

Yunan hükümetinin, Yunanistanda Türk yoktur bahanesi ile isimlerinde “Türk” tabiri bulunan tüm dernekleri yasaklamak istemesinin üzerinden tam 30 yıl gecti. O tarihlerde ülke Yunanistanda yasayan Türk azınlığnın düzenledigi öyle bir gösteri dalgasi ile sarsıldıki bu gösterileri haklı olarak gururla anmak gerekir. Bu gösterileri türk azınliğına karsı uygulanan șiddet ve baskı takip etmiș, fakat göstericilerin kararlı durușları karșısında Yunan devleti bu konudaki tutumunu değistirmek zorunda kalmıștır. Bu gösterilerin en net sonucu türk azinlığı icin elde edilen bazı temel haklar oldu ama lakin hala Türk azinlığının Yunan toplumunun karsısında bugün bile tam anlamıyla eșit haklara sahip olduğu söylenemez.

BIG Partisi olarak Batı Trakya Türk azınlığının tüm fertlerini bu bașarılarından dolayı kutluyoruz.

Bu direniș doğru yöne atılmıș bir adımdı ki bașka ülkelerde yașayan azınlıklar, haklarını elde etmek veya kollamak gerektiğinde, bunu demokratik ve barıșcıl bir sekilde temin etmeleri gerektiği hususunda önemli bir örnek teșkil eder.

Bu bağlamda, Almanyada yașayan bir çok azınlığı da eșit Vatandas olarak tanımayı ve kabul etmeyi öneriyoruz. Bu barıșcıl ve huzurlu bir toplum için bir mecburiyettir.

Bunun icin çalısıyoruz, bunun için mücadele ediyoruz.

BIG Partisi Almanya